©2014-2019, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên
Website: http://tump.edu.vn
Điện thoại: 0208 3852 671